به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، مهندس رحمانی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مهندس وکیلی مدیرکل حمل و نقل و ترافیک این شرکت با همراهی مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان از پروژه های عمرانی این شهر جدید بازدید کردند.
در این بازدید مهندس رحمانی و مهندس وکیلی از پروژه متروی بهارستان و سایر پروژه های در دست احداث شرکت عمران بازدید کردند و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه ها قرار گرفتند.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20703
کد خبر
20703