بازدید عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مدیران سازمان برنامه و بودجه از متروی شهر جدید بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان صبح امروز آقایان مهندس رحمانی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، مهندس سعیدیان، معاون دفتر امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه، دکتر وکیلی مدیرکل حمل و نقل و ترافیک و مهندس هاشمی مدیرکل برنامه و بودجه این شرکت از پروژه متروی اصفهان-بهارستان بازدید نمودند.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20991
کد خبر
20991