بازدید عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از روند اجرایی سریع متروی بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان دکتر توکلی عضو هیات مدیره و معاون فنی و مهندسی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه متروی بهارستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرایی این پروژه قرار گرفت.

در جلسه ای که در حاشیه این بازدید و با حضور مدیر عامل شرکت عمران بهارستان، مشاوران و پیمانکاران متروی اصفهان-بهارستان در شرکت عمران برگزار شد، مسائل مربوط به این پروژه مهم عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

متروی اصفهان – بهارستان، یکی از مهمترین پروژه های عمرانی استان اصفهان است که احداث آن به همت شرکت عمران بهارستان به شدت سرعت گرفته است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20469
کد خبر
20469