بازدید عضو محترم هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های عمرانی شرکت عمران بهارستان.

در این بازدید آقای مهندس رحمانی از پروژه های مترو، ایستگاه های بهارستان و راه آهن، پروژه های مشارکتی اندیشه و پرند، پایگاه اورژانس و پروژه های اقدام ملی و نهضت تولید مسکن بازدید نمودند.

پس از بازدید در جلسه ای گزارش فعالیت های شرکت بخصوص در حوزه ثبت نام و ساماندهی متقاضیان جدید مسکن خدمت ایشان ارائه گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=21406
کد خبر
21406