بازدید دکتر طاهرخانی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های اقدام ملی مسکن در شهر بهارستان

بازدید دکتر طاهرخانی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های اقدام ملی مسکن در شهر بهارستان و تاکید بر تسریع برنامه ریزی و تکمیل واحدهای مسکونی در این طرح

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20345
کد خبر
20345