بازدید اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان از پروژه های شرکت عمران بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان اصفهان از پروژه های در حال احداث این شرکت بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه ها قرار گرفتند.

امروز همچنین جلسه هم اندیشی کارگروه نظارت شورای فنی استان اصفهان با حضور مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در این شرکت برگزار شد.

شورای فنی نظارت عالی ترین مقام نظارتی استان اصفهان برای نظارت بر پروژه های استانی می باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20909
کد خبر
20909