به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان پس از این بازدید جلسه ای در حضور ایشان پیرامون مسائل و چالش های پروژه های مشارکتی و همچنین درآمد و بودجه شرکت عمران بهارستان تشکیل گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=21224
کد خبر
21224