“امضای تفاهم نامه احداث 1000 واحد مسکونی و محله سازی در شهر بهارستان با مشارکت شرکت عمران بهارستان و شرکت توسعه مسکن ایران”

با حضور مهندس سعیدی کیا وزیر پیشین راه و شهرسازی در شرکت عمران بهارستان انجام شد:
“امضای تفاهم نامه احداث 1000 واحد مسکونی و محله سازی در شهر بهارستان با مشارکت شرکت عمران بهارستان و شرکت توسعه مسکن ایران”

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، مهندس سعیدی کیا وزیر پیشین مسکن و شهرسازی و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مسکن ایران، مهندس سروری مدیرعامل شرکت توسعه مسکن ایران و مهندس کاری مشاور اقتصادی این شرکت به همراه اعضای هیات مدیره توسعه مسکن استان اصفهان از شهر جدید بهارستان بازدید کردند.
در جلسه ای که امروز در شرکت عمران بهارستان برگزار شد، با حضور مهندس سعیدی کیا رییس هیات مدیره شرکت توسعه مسکن ایران و مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان، احداث مشارکتی 1000 واحد مسکونی همراه با محله سازی در قالب پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در شهر بهارستان، مورد توافق قرار گرفت.
مهندس سعیدی کیا و هیات همراه، همچنین از پروژه های توسعه مسکن در شهر جدید بهارستان بازدید کرد.
اجرای پروژه های بسیار تاثیر گذار از جمله متروی اصفهان- بهارستان همراه با فعالیت های عمرانی چشمگیر شرکت عمران بهارستان در این شهر جدید، استقبال کم نظیر مردم برای ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن و سکونت در شهر بهارستان را در پی داشته است.
گفتنی است شرکت عمران بهارستان یکی از شرکت های پیشتاز در اجرای طرح اقدام ملی مسکن در سطح کشور محسوب می شود.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19979
کد خبر
19979