بازدید دکتر رضایی استاندار اصفهان از پروژه متروی اصفهان_بهارستان

اسامی نفرات اول و دوم مزایده عمومی 02-400

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=21128
کد خبر
21128