تماس با مدیر عامل

تلفن :۹۶-۳۶۸۶۱۰۹۰-۰۳۱
نمابر : 
صندوق پستی :
آدرس : اصفهان، شهر بهارستان، انتهای بلوار امیرکبیر، شرکت عمران شهر جدید بهارستان