خدمتی دیگر از شرکت عمران بهارستان
احداث ورودی شمالی شهر بهارستان (تقاطع فرهنگ و بلوار هدایت) توسط شرکت عمران این شهر

طرح احداث ورودی بلوار هدایت (جاده قلعه شور) به خیابان فرهنگ توسط شرکت عمران بهارستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان با اجرای این طرح ورودی شمالی شهر بهارستان از بلوار هدایت به خیابان فرهنگ ساماندهی شد.
این طرح دارای 250 متر طول و 9 متر عرض می باشد.
شرکت عمران برای انجام این طرح 400 متر مکعب خاکبرداری، 450 متر جدول کاری و 1000 متر آسفالت انجام داده است.

امید است با اجرای این طرح ورود وسایل نقلیه از یکی از پر تردد ترین مسیرهای ورودی شهر با سهولت بهتری انجام شود و باعث رضایت خاطر همشهریان عزیز بهارستانی باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=21182
کد خبر
21182