توسط شرکت عمران بهارستان در حال انجام است:
احداث مجموعه ورزشی روباز محله مهر (بلوک ۱۲۳)

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران مجموعه ورزشی روباز محله مهر شهر بهارستان در زمینی به مساحت 2000 مترمربع در حال ساخت است.
فضاهای مناسب برای اسکیت، فوتسال با چمن مصنوعی، مسیرهای ویژه پیاده روی و دومیدانی، ساختمان های رختکن و سرویس بهداشتی از جمله فضاهایی است که توسط شرکت عمران در این مجموعه ورزشی در حال ساخت است.
این پروژه با هزینه ای بالغ بر 1/5 میلیارد تومان در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
توسعه متوازن بهارستان به عنوان یک شهر جدید مستلزم شکل گیری کاربری های متنوع و مختلف مورد نیاز شهر است که شرکت عمران این مهم را در دستورکار خود قرار داده است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20339
کد خبر
20339