اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی و فرهنگی1399/4/28 7:14:58

با همکاری و تعامل شرکت عمران بهارستان محقق شد:

مشارکت شورای اسلامی شهر، شهرداری و دفتر امام جمعه بهارستان و دانشگاه هنر اصفهان در طراحی و نظارت بر اجرای المان میدان ورودی اصلی شهر بهارستان

بازدید عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از روند اجرایی سریع متروی بهارستان

بازدید عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از روند اجرایی سریع متروی بهارستان

فراخوان عمومی فروش شماره 07-99

فراخوان عمومی فروش شماره 07-99

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های عمرانی بهارستان

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های عمرانی بهارستان

تمدید ثبت نام جشنواره عکس و فیلم کوتاه

تمدید ثبت نام جشنواره عکس و فیلم کوتاه

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content