اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی و فرهنگی1401/10/5 7:03:40

انتشار نشریه رمضان شهر های جدید

نشریه رمضان توسط دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، منتشر شد.

نشست خبری مهندس صبوری خواه سرپرست شرکت عمران بهارستان با اصحاب رسانه

نشست خبری مهندس صبوری خواه سرپرست شرکت عمران بهارستان با اصحاب رسانه

جلسه بررسی و پیگیری پرونده های حقوقی مرتبط با شهر جدید بهارستان

جلسه بررسی و پیگیری پرونده های حقوقی مرتبط با شهر جدید بهارستان

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content