اتمام بازنگری طرح جامع شهر جدید بهارستان

طرح جامع شهر جدید بهارستان بازنگری و تدوین شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، این طرح با هدف تدقیق ضوابط و کاربری ها، تعیین محدود و حریم نهایی شهر، تعیین تکلیف پهنه های بدون کاربری و اراضی متداخل با محیط زیست از حریم شهر، تدوین شده و در مرحله نهایی تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی است.
برای تهیه این طرح با در نظر گرفتن مراحل کارشناسی و استفاده از زبده ترین مشاوران شهرسازی کشور، در مدت 10 سال حدود 250 میلیون تومان هزینه شده است.
اصلاح حریم شهری به مساحت 13300 هکتار و محدوده شهری به مساحت 3300 هکتار از مراحل بازنگری طرح جامع شهری بهارستان است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19654
کد خبر
19654