آگهی فراخوان شناسایی سرمایه‌گذارشماره 98/08

 

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه‌گذارشماره08/98

 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان دراجرای تبصره 19 قانون بودجه سال1398 کل کشور در نظر دارد در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و رویکرد شراکت عمومی خصوصی نسبت به شناسایی و ارزیابی سرمایه‌گذاران واجد شرایط دارای و توانمندی لازم جهت سرمایه‌گذاری و مشارکت در امر اجرای تکمیل و بهره برداری مترو شهر جدید بهارستان اصفهان اقدام نماید.لذا از کلیه سرمایه‌گذاران بخش  خصوصی که دارای توان سرمایه‌گذاری و تخصص و تجربه مرتبط با امر فوق هستند دعوت می‌شود به منظور دریافت اسناد فراخوان ازتاریخ نشراین آگهی تا پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ 17/11/1398 از طریق درگاه الکترونیکی شرکت عمران بهارستان به نشانی www.BNT.ir و یا با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت به آدرس  شهر جدید بهارستان بلوار امیر کبیر اقدام و تا پایان وقت اداری روز شنبه 03/12/98 نامه اعلام آمادگی به همراه مدارک درخواستی را به دبیرخانه شرکت عمران بهارستان ارسال نمایند.

این آگهی تنها به منظور شناسایی و ارزیابی سرمایه‌گذاران انتشار یافته و پس از بررسی مدارک دریافتی از متقاضیان و ارزیابی نهایی، در صورت احراز صلاحیت نسبت به دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری ذیصلاح جهت ارائه طرح تجاری اقدام لازم صورت خواهد گرفت متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن6-03136861090 دفتر امورمترو  شرکت تماس حاصل نمایند.

شرکت عمران شهرجدیدبهارستان

دانلود اسناد فراخوان

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19993
کد خبر
19993