آغاز احداث زمین ورزشی محله مهر (123)

خدمتی دیگر از شرکت عمران بهارستان:
آغاز احداث زمین ورزشی محله مهر (123)

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان عملیات اجرایی احداث زمین ورزشی محله مهر (123) با مساحت 2450 متر مربع شامل: زمین چمن مصنوعی، زمین اسکیت، دو میدانی، ساختمان اداری و تجاری و فضای سبز توسط شرکت عمران بهارستان آغاز شد.
احداث این زمین ورزشی در ادامه روند توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی شهر بهارستان است که در چند سال اخیر توسط شرکت عمران در این شهر سرعت گرفته است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20196
کد خبر
20196