پروژه احداث خیابان اصلی باغ هزارجریب شهر جدید بهارستان با 131 هزار مترمربع مساحت توسط شرکت عمران بهارستان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان این پروژه که شامل 23 هزار متر مربع مکعب خاکبرداری، 13 هزار متر مکعب خاکریزی، 18 هزار متر جدول کاری، 2600 متر کانیوو می باشد پس از محور میانی یکی از مهمترین معابر مرکزی بهارستان است که هم اکنون توسط شرکت عمران بهارستان در حال احداث می باشد.

این خیابان با طول 2900 متر دارای 45 متر عرض می باشد که اطراف باغ هزار جریب بهارستان احداث خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=21139
کد خبر
21139